Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor v občini Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva