Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat« v Mestni občini Maribor

Predpisi, na katere predpis vpliva