Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje del na/ob občinski cesti

Načini oddaje

Da
Statičen znesek
Upravna taksa
40,70 €

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
40,70 € SI56 0131 5515 0309 161 SI11 76155-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji