Vloga za izdajo kartografskega dela prostorskih aktov