Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Načini oddaje

Da
Statičen znesek
Upravna taksa
22,60 €

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
22,60 € SI56 0131 5515 0309 161 SI11 76155-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji