Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2023 - 2027)
  • Predsednik, Marjan PREMZL
  • Namestnica predsednika, Diana ŠERUGA SAGADIN
  • Srečko PUŠNIK
  • Zdenka GORNIK
  • Nada TESKAČ
  • Mihael RADOLIČ
  • Simona TEMENT
  • Karmen BERANIČ