Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednik, Marjan PREMZL
  • Namestnik predsednika, Jure IVANČIČ
  • Viktor CAR
  • Darko JAKOLIČ
  • Urška KOKOT
  • Zdenka GORNIK
  • Mihael RADOLIČ
  • Nada TESKAČ