Vloga za postavitev enostavnega objekta v varovalnem pasu občinske ceste