Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti

Načini oddaje

Da

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Znesek TRR Referenca / sklic
40,80 € SI56 0131 5515 0309 161 SI11 76155-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.