Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor«

Predpisi, na katere predpis vpliva