Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo

Predpisi, na katere predpis vpliva