Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Gradnje Starše, javno podjetje, d.o.o.

Predpisi, na katere predpis vpliva