Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Gradnje Starše d.o.o.

Predpisi, na katere predpis vpliva