Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo pločnikov in avtobusnih postajališč ob lokalni cesti LC 386010 v naselju Marjeta na Dravskem polju in delu naselja Trniče v občini Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva