Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo kanalizacijskega sistema fekalnih odpadnih vod v naseljih Trniče, Brunšvik in Marjeta na Dravskem polju v občini Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva