Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem glasilu občine Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva