Odlok o javnem glasilu občine Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva