Domov Organi občine Občinski svet 9. redna seja

9. redna seja

Administrator S. 64
Seja je potekala dne 26.02.2020 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o javnem redu in miru v občini Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2020
Začetek veljavnosti: 27.03.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe
Odlok o proračunu občine Starše za leto 2020 (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2020
Začetek veljavnosti: 13.03.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o mladini v občini Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2020
Začetek veljavnosti: 27.03.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP ST06 – OPPN Mgs1, Medgeneracijsko središče Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2020
Začetek veljavnosti: 27.03.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)