Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP ST06 – OPPN Mgs1, Medgeneracijsko središče Starše