Odlok o rebalansu proračuna občine Starše za leto 2020

Predpisi, na katere predpis vpliva