Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva