Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva