Sprememba statuta občine Starše (7/1996)

Predpisi, na katere predpis vpliva