Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v občini Starše (9/1999)

Predpisi, na katere predpis vpliva