10. redna seja

8. 3. 2016 Administrator S. 188
Seja je potekala dne 16.03.2016 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen vzgojno varstvenih programov enot vrtcev v občini Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.03.2016
Začetek veljavnosti: 01.04.2016
Konec veljavnosti: 22.04.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.03.2016
Začetek veljavnosti: 01.04.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Pravilnik o štipendiranju v občini Starše (UPB) (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.03.2016
Začetek veljavnosti: 01.04.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov občine Starše – UPB (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.03.2016
Začetek veljavnosti: 01.04.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev