Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Ivan PIŠEK
  • Domen MAJCEN
  • Marjan MALEK