Odbor za komunalne dejavnosti in gospodarske javne službe

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Cveto ZAVRŠKI
  • Janez HORVAT
  • Boštjan MUNDA
  • Ivan ORNIK
  • Veronika FRANGEŽ
  • Feliks FUREK
  • Denis TOPOLOVEC