http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.7gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.8gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Uradne ure

Občina Starše


Ponedeljek
08:00 - 12:00
Torek
08:00 - 12:00
Sreda
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Četrtek
08:00 - 12:00
Petek
08:00 - 12:00

 

Pošta Starše


 Pon, sre., pet.
 08.00 - 10.30 
 14.30 - 17.00

Tor., čet

08.00 - 10.30

14.30 - 18.00
Sobota
Zaprto

Pošta Marjeta

Ponedeljek 
08.00 - 17.00

Tor., čet., pet.
08.00 - 16.00
Sreda
08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Sobota

Zaprto

Ambulanta Starše, Marjeta

Zbirni center Starše


POLETNI: (1. april – 31. oktober)
Sreda
11:00 - 19:00
Sobota
08:00 - 15:00

 

ZIMSKI:(01. november – 31. marec)
Sreda
11:00 - 17:00
Sobota
09:00 - 14:00

 

Več informacij...

Prevozi

Občanom občine Starše so vsak delovni dan v tednu na voljo brezplačni kombi prevozi po vaseh občine Starše - URNIK.

Občinska blagajna


Sreda
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

 

Več informacij...

Lekarna Starše

OBVESTILO: 
Sporočamo vam, da je Lekarna v Staršah od torka, 17. 3. 2020, do nadaljnjega ZAPRTA. Kontakt Lekarna Starše: 02 688 83 30.


Lekarna v Miklavžu posluje nemoteno, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, v soboto od 8. do 12. ure. Kontakt Lekarna Miklavž: 02 629 20 55.

 


PON. od 8. do 19. ure
TOR., ČET. IN PET. od 8. do 16. ure
SRE. od 11. do 19. ure

 

Vzdrževanje javne kanalizacije

Prijava za zaposleneZapomni si me

piso l

 

 

HUMANITARNO DRUŠTVO S SRCEM ZA OBČINO STARŠE

 

 Logotip AJPES

 

fb

POSLOVNA CONA OBČINE STARŠE - obvestilo

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta Poslovne cone Občine Starše je zagotovitev ustrezne, komunalno opremljene in dobro prometno dostopne obrtne cone z namenom povečanja dodane vrednosti MSP ter odpiranja novih delovnih mest. Z realizacijo projekta se bo na območju urbanega naselja Zlatoličje in občine Starše povečala ponudba ustreznih, dobro prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti.

 

Posodobitev obstoječe obrtne cone je nujna, saj nima urejene ustrezne komunalne, cestne, energetske in druge javne infrastrukturne.

 

Urediti je torej treba vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
prometne površine (interne ceste) s pločnikom in kolesarsko
potjo ter javno razsvetljavo, ki bo omogočala ponudbo ustreznih,
dobro prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč
za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti.
Z ureditvijo bomo zagotovili vstop novim podjetnikom oz. podjetjem, da bodo lahko razširili poslovne dejavnosti v območju
obrtne cone.
Območje leži severozahodno od regionalne ceste RII 454–Zlatoličje priključek na avtocesto, ki je tamkajšnja meja območja, in južno oziroma jugovzhodno od lokalne ceste LC 386081–Zlatoličje–Prepolje, ki je skupaj z dovodnim kanalom HE Zlatoličje severna in severozahodna meja območja.
Investicija predstavlja vzpostavitev obrtne cone z devetimi hektarji zemljišč, ki ležijo med kanalom HE Zlatoličje in dovozom na avtocesto Maribor–Ptuj. V coni že deluje občinski zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Devet hektarjev je celotna površina cone, to je skupaj s cestami, pločniki in kolesarskimi potmi ter zbirnim centrom. Predvidena je izgradnja ceste znotraj cone v dolžini pribl. 700 metrov in izvedba priključka na lokalno cesto ter regionalno cesto oziroma na priključek za AC v Zlatoličju. Ceste bodo delno opremljene s pločnikom in kolesarsko potjo, razvod vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter kinete za razvod NN ter šibkotočnih elektro in drugih inštalacij.

Uredili bomo tudi javno razsvetljavo cest, odvajanje meteorne vode s cestnih površin, zelene javne površine ter urbano opremo.

 

14-02-2020 07-19-50

 

Po projektantski oceni vrednost investicije znaša dobra 2,2 milijona evrov. Projekt je uvrščen v 2. dogovor regij za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev. Pričakovana višina sofinanciranja je 1.217.803,71 EUR. Izgradnja komunalne opreme v poslovni coni se bo izvajala v prihodnjih letih. Priprave potekajo, izdelali smo projektno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Sama pridobitev gradbenega dovoljenja je tako v zaključni fazi, saj smo na Upravni enoti
vlogo v celoti dopolnili. Za oskrbovalni vodovod pa pridobivamo služnostne pravice, postopki potekajo še z DRSI – Direkcija RS za infrastrukturo in DARS-om.
Oddali smo tudi neformalno vlogo za izrabo nepovratnih sredstev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Potrjen imamo tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Za nadaljevanje izvedbe investicije moramo še sprejeti občinski proračun za letošnje leto z zagotovljenimi sredstvi za izvedbo investicije, pridobiti moramo pravnomočno gradbeno dovoljenje za poslovno cono in oskrbovalni vodovod, z DRSI pa uskladiti še izvedbo levega zavijalnega pasu.

 

14-02-2020 07-22-22

 

Vsekakor pa je pomembno tudi, da zagotovimo uporabnike poslovne cone in z njimi podpišemo najmanj pismo o nameri, da bodo po izgradnji komunalne infrastrukture začeli z gradnjo svojih objektov. Ob teh interesentih imamo tudi povpraševanje za nakup celotne poslovne cone.

 

 

 

 

 

predstavitevGor zupanGor obcinskiSvetDol
obcinskaUpravaDol razpisiDol VlogeDol
NagradeDol volitveDol krajevneDol
koledarDol turizemDol Razgrnitev OPN
dcaGor gradnjeDol zbriniCenterDol
AktNoviceDol Mediji in tedenske novice Cenik

Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Starše

Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Starše

Projekti, sofinancirani iz sklada EKSRP

Evropski kmetijski sklad

Projekti, sofinancirani iz sklada ESRR

Evropski sklad za regionalni razvoj

Pobude in vprašanjaČe imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.

oglasnaDeska