http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.7gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.8gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Uradne ure

Občina Starše


Ponedeljek
08:00 - 12:00
Torek
08:00 - 12:00
Sreda
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Četrtek
08:00 - 12:00
Petek
08:00 - 12:00

 

Pošta Starše


 Pon, sre., pet.
 08.00 - 10.30 
 14.30 - 17.00

Tor., čet

08.00 - 10.30

14.30 - 18.00
Sobota
Zaprto

Pošta Marjeta

Ponedeljek 
08.00 - 17.00

Tor., čet., pet.
08.00 - 16.00
Sreda
08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Sobota

Zaprto

Ambulanta Starše, Marjeta

Zbirni center Starše


POLETNI: (1. april – 31. oktober)
Sreda
11:00 - 19:00
Sobota
08:00 - 15:00

 

ZIMSKI:(01. november – 31. marec)
Sreda
11:00 - 17:00
Sobota
09:00 - 14:00

 

Več informacij...

Prevozi

Občanom občine Starše so vsak delovni dan v tednu na voljo brezplačni kombi prevozi po vaseh občine Starše - URNIK.

Občinska blagajna


Sreda
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

 

Več informacij...

Lekarna Starše

OBVESTILO: Od ponedeljka, 5. avgusta 2019, do vključno petka, 23. avgusta 2019, bo lekarna zaradi letnega dopusta zaprta. Prosimo vas, da se v tem času obrnete na Lekarno Miklavž


PON. od 8. do 19. ure
TOR., ČET. IN PET. od 8. do 16. ure
SRE. od 11. do 19. ure

 

Vzdrževanje javne kanalizacije

Prijava za zaposleneZapomni si me

piso l

 

 

HUMANITARNO DRUŠTVO S SRCEM ZA OBČINO STARŠE

 

 Logotip AJPES

 

fb

PREDVIDENI POTEK AKTIVNOSTI KOMASACIJ V LETOŠNJEM LETU TER V LETU 2020

12-2019
Izvajalec geodetskih del na komasacijskem območju Starše je Geodetski zavod Celje d.o.o., ki je bil izbran na javnem razpisu. Postopek ureditve meja na obodu komasacijskega območja že poteka s potrebnimi predmeritvami, nato se bodo razmejila zemljišča, ki so vključena v območje komasacije od tistih zemljišč, ki niso bila z odločbo o uvedbi komasacije vključena v komasacijo. K postopku bodo vsi vključeni vabljeni osebno. Izdelan bo elaborat ureditve in delitve parcel, ki so le v delu vključene v komasacijsko območje (večinoma gre za dolžinske objekte). Izvajalec bo elaborat predal pristojni Geodetski upravi v Mariboru. Vzporedno z ureditvijo meja na obodu se bo pričelo vrednotenje kmetijskih zemljišč (ugotavlja se proizvodna sposobnost tal), ki je osnova za ugotavljanje vrednosti vloženih zemljišč (izraženo v c. e.).
Poleti oz. zgodaj jeseni bo potekala razgrnitev elaboratov stanja pred komasacijo, idejne zasnove ureditve območja komasacije in elaborat vrednotenja kmetijskih zemljišč. Te postopke vodi pristojna UE iz Maribora v sodelovanju z izvajalcem komasacije. Preko zime bo izvajalec na podlagi zbranih želja komasacijskih udeležencev pripravil in usklajeval elaborat predloga nove razdelitve zemljišč s komasacijskimi udeleženci. Po razgrnitvi in uskladitvi le-tega (pomladi 2020) bo jeseni 2020, po spravilu kmetijskih pridelkov, izveden prenos
novih parcel v naravo (predvidoma druga polovica oktobra). To pomeni, da ostaja režim obdelave vseh zemljišč znotraj komasacijskega območja do spravila jesenskih pridelkov v letu 2020 nespremenjen.
Decembra 2020 bodo agenciji za kmetijske trge predani izmenjevalni formati novega stanja za uskladitev gerkov in izdajo potrdil (Upravna enota Maribor), ki bodo služila kot dokazilo o novem parcelnem stanju za potrebe subvencij. Na UE Maribor bo februarja oz. marca 2021
potekalo usklajevanje gerkov po novem stanju v naravi. Še v istem letu bo upravna enota izdala odločbe o novi razdelitvi komasacijskega območja Starše. Po pravnomočnosti teh odločb sledi še vknjižba novega stanja v zemljiško knjigo.

 

K vsem postopkom glede komasacije (razgrnitev, priprava predloga nove razdelitve) bodo komasacijski udeleženci vabljeni osebno, tako s strani izvajalca komasacije kot tudi s strani pristojne upravne enote. Morebitne nastale težave bomo reševali v dialogu, na zborih komasacijskih udeležencev, in jih usklajevali tako dolgo, da bo doseženo zadovoljstvo večine udeležencev komasacije.

 

Po prenosu novih parcel v naravo sledijo še dela iz agromelioracijskih ukrepov (morebitna potrebna načrtovanja, izgradnja novih cest in vzdrževalna dela na obstoječih poteh in cestah).
Vse navedeno bo možno izvesti le ob predpostavki, da bo sodelovanje med samim postopkom med vsemi udeleženimi vzajemno, da bodo vsi vložili dovolj napora in potrebnega časa za to, da bomo vsi skupaj zadovoljili pomenu in namenu komasacije.
Če temu ne bo tako, ne bo možno slediti željam, da se komasacija izvede do jesenske setve 2020, temveč na pomlad 2021. V tem primeru
jesenske setve odpadejo in bo treba kolobar spremeniti. O vseh aktivnostih, ki bodo sledile, bo občina zainteresirane obveščala tudi preko
občinskega glasila. Komasacijski udeleženci nimajo nobenih stroškov glede komasacije, zaželena pa je strpnost, razumevanje in dobro
sodelovanje v prid vseh udeleženih v postopku.
Pred pričetkom razgrnitve elaboratov komasacije bo izvajalec komasacije, Geodetski zavod Celje d.o.o., pripravil še informativni sestanek s
komasacijskimi udeleženci in podrobneje seznanil vse udeležene, kako bodo potekali vsi postopki in kako pomembno je sodelovanje
vseh v postopku.

predstavitevGor zupanGor obcinskiSvetDol
obcinskaUpravaDol razpisiDol VlogeDol
NagradeDol volitveDol krajevneDol
koledarDol turizemDol Razgrnitev OPN
dcaGor gradnjeDol zbriniCenterDol
AktNoviceDol Mediji in tedenske novice Cenik

Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Starše

Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Starše

Projekti, sofinancirani iz sklada EKSRP

Evropski kmetijski sklad

Projekti, sofinancirani iz sklada ESRR

Evropski sklad za regionalni razvoj

Prihajajoči dogodki

    Pobude in vprašanja

    

    Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.

    oglasnaDeska