http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.4gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.5gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.6gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.7gk-is-90.pnglink
http://starse.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.8gk-is-90.pnglink
«
»
Loading…

Uradne ure

Občina Starše


Ponedeljek
08:00 - 12:00
Torek
08:00 - 12:00
Sreda
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Četrtek
08:00 - 12:00
Petek
08:00 - 12:00

 

Pošta Starše


 Pon, sre., pet.
 08.00 - 10.30 
 14.30 - 17.00

Tor., čet

08.00 - 10.30

14.30 - 18.00
Sobota
Zaprto

Pošta Marjeta

Ponedeljek 
08.00 - 17.00

Tor., čet., pet.
08.00 - 16.00
Sreda
08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Sobota

Zaprto

Ambulanta Starše, Marjeta

Zbirni center Starše


POLETNI: (1. april – 31. oktober)
Sreda
11:00 - 19:00
Sobota
08:00 - 15:00

 

ZIMSKI:(01. november – 31. marec)
Sreda
11:00 - 17:00
Sobota
09:00 - 14:00

 

Več informacij...

Prevozi

Občanom občine Starše so vsak delovni dan v tednu na voljo brezplačni kombi prevozi po vaseh občine Starše - URNIK.

Občinska blagajna


Sreda
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

 

Več informacij...

Lekarna Starše


PON. od 8. do 19. ure
TOR., ČET. IN PET. od 8. do 16. ure
SRE. od 11. do 19. ure

 

Vzdrževanje javne kanalizacije

Prijava za zaposleneRemember Me

piso l

 

 

HUMANITARNO DRUŠTVO S SRCEM ZA OBČINO STARŠE

 

 Logotip AJPES

 

fb

POLOŽNICE ZA OKOLJSKO DAJATEV, ODVAJANJE ODPLAK IN OMREŽNINO ZA ODVAJANJE ODPADNE KOMUNALNE VODE BO PO NOVEM IZDAJALO PODJETJE GRADNJE STARŠE d.o.o. Cene storitev ostanejo za občane in nepridobitne organizacije nespremenjene

Glede na to, da ste občani že dalj časa spraševali zakaj dobivate račune za komunalne storitve od podjetja AGJ-Rebernik Goran s.p. in ne od podjetja Gradnje Starše d.o.o., ki te storitve izvaja, vam sporočamo, da bo za storitve okoljske dajatve, odvajanja odplak in omrežnine za odvajanje odpadnih komunalnih vod začelo obračunavati naše podjetje Gradnje Starše d.o.o.. Tako boste že za mesec januar 2018 prejeli račune in položnice od njih. Ker je Občina Starše lani zaključila z gradnjo kanalizacijskega omrežja in je na omrežje priključenih že preko 1.200 gospodinjstev, je občina to omrežje predala v upravljanje Gradnjam Starše d. o. o. To pa hkrati pomeni, da se je povečala višina amortizacije in s tem tudi strošek najema tega omrežja, posledično pa tudi omrežnina. Gradnje Starše d. o. o. je zato v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) pripravilo nov elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe za odvajanje odplak in ga dalo Občini Starše v potrditev. Občinski svet Občine Starše je na svoji 21. redni seji, dne 21. 12. 2017, ta elaborat potrdil.

S 1. januarjem 2018 tako pričnejo veljati nove cene za obračunavanje omrežnine, strošek za odvajanje odplak pa se ni spremenil.

Navajamo nov cenik za odvajanje odpadnih komunalnih vod – odvajanje odplak:

9-2-2018 17-35-36

 

Da pa občani te spremembe ne boste občutili je Občinski svet na predlog župana Občine Starše, Bojana Kirbiša, sprejel še sklep, da se omrežnina za kanalizacijsko omrežje Občine Starše v letu 2018 za gospodinjstva in nepridobitne organizacije subvencionira iz občinskega proračuna v višini 65%, kar pomeni, da nova višina omrežnine ne bo vplivala na vrednost položnic.

To je prikazano v razpredelnici:

9-2-2018 17-37-34

 

Torej na novih položnicah bo tako večina, ki ste že priključeni na kanalizacijsko omrežje, imela obračunano:

• strošek za odvajanje odplak (0,2010 evrov/m3 porabljene vode).

Ta cena vsebuje strošek elektrike za črpališča, plače za delavce, ki upravljajo z omrežjem, čiščenje, intervencije ob zamašitvah in zastojih črpališč, redno vzdrževanje omrežja, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ...

omrežnino, ki (v našem primeru) po uredbi zajema le:

stroške amortizacije oz. najema kanalizacijskega omrežja in stroške zavarovanja tega omrežja,

odšteta bo subvencija omrežnine v višini 65 % in

znižano okoljsko dajatev (10% oz. 0,0528 evrov/m3).

 

Cena za okoljsko dajatev je obračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12 in 98/15). Vsi, ki ste že priključeni na kanalizacijsko omrežje in so vaše odplake očiščene na centralni čistilni napravi na Ptuju, plačate le 10 % okoljske dajatve (0,0528 evrov/m3 porabljene vode), saj se upošteva, da čistilna naprava očisti odpadno vodo preko 90 %.

 

Občani, ki pa še niste priključeni na kanalizacijsko omrežje boste imeli na položnicah obračunano 100% okoljsko dajatev (0,5283 evrov/m3 porabljene vode).

 

V primeru kakršnih koli napak pri obračunu storitev, vas prosimo, da napako sporočite podjetju Gradnje Starše d.o.o. (Sanijela Idoska, tel. št. 031 762 807). Na omenjen kontakt lahko sporočite tudi spremembe, v kolikor se ime plačnika/lastnika na položnici ne ujema z dejanskim stanjem. Vse tiste, ki ste imeli do sedaj urejeno plačilo položnic preko trajnika ali bi si to želeli urediti, prosimo, da tudi to sporočite podjetju Gradnje Starše d.o.o.

 

Navajamo še kontakt, za primer kakršnih koli težav na javnem kanalizacijskem omrežju, 051 305 895 – Vebija Idoski ali 041 547 583 – Anton Ekart.

 

predstavitevGor zupanGor obcinskiSvetDol
obcinskaUpravaDol razpisiDol VlogeDol
NagradeDol volitveDol krajevneDol
koledarDol turizemDol Razgrnitev OPN
dcaGor gradnjeDol zbriniCenterDol
AktNoviceDol Mediji in tedenske novice Cenik

Pobude in vprašanjaČe imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.

oglasnaDeska